Woonzorg Nederland kiest voor de Microsoft CRM-oplossing van DataBalk

Onder aansturing van Manager I&A Peter de Regt heeft Woonzorg Nederland na een uitgebreid selectietraject gekozen voor IRIS CRM. Deze CRM-oplossing van DataBalk is volledig gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 CRM.

Op 11 november 2021 werd hiervoor de SaaS-overeenkomst ondertekend. Woonzorg Nederland kiest daarmee voor innovatie en onderstreept een gezamenlijke visie op de digitale dienstverlening.

Bij Woonzorg Nederland zetten ruim driehonderd collega’s zich dagelijks in voor bijna 45.000 senioren en mensen met een zorgvraag. Een enorme verscheidenheid aan mensen, qua culturele achtergrond, qua inkomenspositie en qua vitaliteit. Zoveel bewoners, zoveel wensen.

Naast deze klantenkring onderhoudt Woonzorg Nederland ook contact met zakelijke huurders (zorginstellingen) die zorggebouwen van Woonzorg Nederland huren.

Tevens heeft Woonzorg Nederland dagelijks contact met een groot aantal zakelijke relaties.

Vanuit de organisatie ontstond de behoefte om alle contacten (telefonisch, e-mail, chat, brief) van huurders, zakelijke huurders en relaties via een oplossing af te handelen. Een belangrijk criterium hierbij was om zaakgericht te kunnen werken.

IRIS CRM

De CRM-oplossing van DataBalk ondersteunt alle typen van relaties. Zo gaat Woonzorg Nederland met één oplossing werken waarin alle klantprocessen en contactmomenten van zowel haar huurders, haar zakelijke huurders als haar zakelijke relaties worden vastgelegd en beheerd. IRIS CRM is standaard vanuit de Microsoft 365 Cloud beschikbaar. Alle medewerkers van Woonzorg zijn hiermee in staat om tijd-, plaats- en appratuuronafhankelijk te werken.

Woonzorg Nederland wil op basis van sectorstandaarden en innovatie een flinke stap voorwaarts maken in haar digitale dienstverlening. Door middel van online-oplos­singen wil zij haar klanten (zowel zoekers als huurders) verschillende communicatiekanalen aanbieden en hiermee haar bereikbaarheid en service vergroten. Belangrijk hierbij is dat zowel de klant als de medewerker over dezelfde informatie beschikken die op één plek is vastgelegd en wordt beheerd.

Deze visie vereist een omnichannel strategie waarbij de klant van Woonzorg Nederland centraal wordt gezet. De organisatie wordt procesmatig ingericht op basis van de klantreis. Dit vereist een CRM-expertoplossing die alle communicatiekanalen en klantreizen ondersteunt.

DataBalk heeft haar oplossing voor klantenservice standaard voorzien met 12+1 klantprocessen waarbij zowel de medewerker als de klant (zoeker of huurder) betrokken is. Deze klantprocessen, gebaseerd op zaakgericht werken, worden van-begin-tot-eind binnen IRIS CRM geïnitieerd, opgevolgd, beheerd en gemonitord.

Best-of-Breed

Voorheen heeft Woonzorg Nederland, zoals bijna alle woningcorporaties, softwarekeuzes gemaakt op basis van het “ERP-tenzij” principe. Om meer wendbaar te zijn en continue te werken aan innovatie heeft Woonzorg Nederland gekozen voor een Best-of-Breed applicatiestrategie. Een strategie die het mogelijk maakt om op basis van een logisch opgesplitste architectuur per domein Klant, Vastgoed, Financieel en Dossier oplossingen te selecteren. Om deze oplossingen met elkaar te verbinden, heeft Woonzorg Nederland op basis van een uitgebreid selectietraject de keuze gemaakt voor de Azure Service Bus van Microsoft. Deze bus vormt het hart van het onderlinge berichtenverkeer en wordt ingericht en beheerd door onze partner WoConnect.

Naast de Azure Service Bus zijn de Dataverse (centrale Microsoft database) en het Common Data Model, verrijkt met VERA, de componenten van de Best-of-Breed architectuur. Op basis hiervan kan Woonzorg Nederland andere gespecialiseerde oplossingen koppelen voor de domeinen Klant, Vastgoed, Financieel en Dossier.

Planning

DataBalk is enorm blij met Woonzorg Nederland als nieuwe CRM-klant en waardeert het vertrouwen om in partnership aan een gezamenlijke visie te werken. Voor de inrichting en onboarding van IRIS CRM is een gezamenlijk projectteam gevormd dat als doel heeft IRIS CRM medio 2022 bedrijfsbreed in productie te brengen.

Wilt u meer informatie over DataBalk of IRIS CRM? Neem dan contact op met Hermen Joostens, bereikbaar via hermen@databalk.nu of 06-10347949

Shopping Basket