Over Ons

Innovatie is onze drive om continu gevraagde en ongevraagde softwareontwikkelingen voor de sector van woningcorporaties te realiseren. DataBalk is een expert-ICT-bedrijf met circa 60 collega’s die zich dagelijks inzetten voor zo’n 40 woningcorporaties. Klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter in onze dienstverlening. DataBalkers zijn gewone mensen die een hart hebben voor klantenservice. Medewerkers van woningcorporaties ervaren onze wijze van dienstverlening als prettig en constructief. Samen bereiken we meer voor de doelgroep van onze corporatieklanten. Uiteindelijk gaat het om een betere of efficiëntere dienstverlening voor de huurders of woningzoekenden  van corporaties.

DataBalk ontwikkelt en onderhoudt haar SaaS-oplossing GRIP als basissysteem voor woningcorporaties. GRIP ondersteunt de primaire processen van corporaties op gebied van Klant, Verhuur, Vastgoed en Onderhoud & Reparatie.  De software is gebaseerd op Microsoft Dynamics 365, aangevuld met specifiek voor de sector zelf ontwikkelde software. Producten kunnen als volledige suite of in onderdelen modulair aangeschaft worden.
Hierdoor kan er gebruik gemaakt worden van de innovatie kracht van Microsoft en wel op een dusdanige wijze dat er ook geen legacy problemen kunnen ontstaan.

Slimmer en goedkoper via Software Onder Architectuur
Vanuit betrokkenheid met de corporatiesector is de inzet om gebruik en implementatie van het product zo voordelig mogelijk te maken dat het tot een aanzienlijke besparing van de ICT-kosten in de totale branche moet leiden. Door de gekozen architectuur is het mogelijk om in een zeer korte tijd en tegen relatief lage kosten een product te ontwikkelen dat de volledige functionele behoefte van corporaties voorziet.

DataBalk levert haar software onder architectuur (SOA). Deze architectuur maakt het mogelijk dat corporaties gefaseerd een overstap kunnen maken en dat de benodigde applicaties op basis van een Best-of-Breed strategie kunnen worden ingevuld. Hiermee kunt u als corporatie voor ieder domein van Klant, Verhuur, Vastgoed en Onderhoud & Reparaties kiezen voor een gespecialiseerde oplossing.

Corporaties behalen profijt als zij werken onder architectuur. In een tijd waarin ontwikkelingen en trends elkaar razendsnel opvolgen is zogenaamde schaalbaarheid en flexibiliteit van de IT-infrastructuur van doorslaggevend belang bij duurzaam succes van woningcorporaties.  

Directie en Management van DataBalk
Directie:
– Jos Balk, directeur/oprichter met accent op commercie, business development en partnerships
Marc van Grinsven, algemeen directeur met accent op Support, Onboarding, Finance en HR
Frank Blom, directeur ontwikkeling

Management:
– Hermen Joostens, manager verkoop, business development en marketing
Jan-Ernst Sandifort, relatiemanagement
Ron Welling, product management
Arthur Millenaar, manager onboarding
Bart de Jong, manager support

Visie

Onze ‘thuismarkt’ is die van woningcorporaties. Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties die als toegelaten instelling de primaire taak hebben kwalitatief goede huisvesting te ontwikkelen en te beheren voor de kwetsbare doelgroepen van onze maatschappij. Om de huisvesting voor deze doelgroepen, nu en in de toekomst betaalbaar te houden, moeten de woonlasten (huurprijzen en energiekosten) zo laag mogelijk zijn. Het aanbieden van kwalitatief goede huisvesting tegen zo laag mogelijk woonlasten is de uitdaging van onze klanten en dus ook die van ons! 

Wij faciliteren woningcorporaties in het realiseren van hun doelstellingen door het aanbieden van een oplossing waarmee zij hun bedrijfsvoering effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Lean processen en ketensamenwerking zijn hierbij het uitgangspunt. In onze ERP-oplossing GRIP worden de processtappen (in de keten) eenmalig uitgevoerd en worden gegevens centraal en eenduidig vastgelegd.  

Om de totale ICTkosten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden, baseren wij onze oplossing op Microsoft Dynamics 365 en bieden wij GRIP aan vanuit de Microsoft Cloud (Azure). Door voor Microsoft te kiezen, kunnen wij niet alleen gebruik maken van generieke wereldwijd toegepaste functionaliteiten, maar kunnen we GRIP ook veiliger en goedkoper (schaalbaarheid) aanbieden. Wij richten onze inspanning uitsluitend op de specifiek door woningcorporaties vereiste functionaliteit.   

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat wij maximaal aansluiten bij sectorstandaarden als RGS, CORA, VERA en KOVRA maar ook bij die van de landelijke basisregistraties (BRK, BAG en WOZ). Door hierbij aan te sluiten wordt het uitwisselen van gegevens met ketenpartners en andere systemen eenvoudig, kost het verstrekken van informatievoorziening aan externe stakeholders minder tijd en neemt de betrouwbaarheid van informatievoorziening toe.  

Met een team van ervaren professionals ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met onze klanten. Alleen door goed naar hen te luisteren en bij de ontwikkeling te betrekken, kunnen wij aan hun verwachtingen voldoen. Samenwerking staat bij ons centraal! 

Shopping Basket