Wij zijn terug

Over Ons

Ruim 100 jaar ervaring in de sector, gecombineerd met passie voor de volkshuisvesting en een helder beeld van de actuele ontwikkelingen, hebben Jos Balk en Gert-Jan Gerrits doen besluiten om vanuit een actuele visie een nieuwe basisregistratie voor woningcorporaties te ontwikkelen.

Visie

Onze ‘thuismarkt’ is die van woningcorporaties. Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties die als toegelaten instelling de primaire taak hebben kwalitatief goede huisvesting te ontwikkelen en te beheren voor de kwetsbare doelgroepen van onze maatschappij. Om de huisvesting voor deze doelgroepen, nu en in de toekomst betaalbaar te houden, moeten de woonlasten (huurprijzen en energiekosten) zo laag mogelijk zijn. Het aanbieden van kwalitatief goede huisvesting tegen zo laag mogelijk woonlasten is de uitdaging van onze klanten en dus ook die van ons! 

Wij faciliteren woningcorporaties in het realiseren van hun doelstellingen door het aanbieden van een oplossing waarmee zij hun bedrijfsvoering effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Lean processen en ketensamenwerking zijn hierbij het uitgangspunt. In onze ERP-oplossing GRIP worden de processtappen (in de keten) eenmalig uitgevoerd en worden gegevens centraal en eenduidig vastgelegd.  

Om de totale ICTkosten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden, baseren wij onze oplossing op Microsoft Dynamics 365 en bieden wij GRIP aan vanuit de Microsoft Cloud (Azure). Door voor Microsoft te kiezen, kunnen wij niet alleen gebruik maken van generieke wereldwijd toegepaste functionaliteiten, maar kunnen we GRIP ook veiliger en goedkoper (schaalbaarheid) aanbieden. Wij richten onze inspanning uitsluitend op de specifiek door woningcorporaties vereiste functionaliteit.   

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat wij maximaal aansluiten bij sectorstandaarden als RGS, CORA, VERA en KOVRA maar ook bij die van de landelijke basisregistraties (BRK, BAG en WOZ). Door hierbij aan te sluiten wordt het uitwisselen van gegevens met ketenpartners en andere systemen eenvoudig, kost het verstrekken van informatievoorziening aan externe stakeholders minder tijd en neemt de betrouwbaarheid van informatievoorziening toe.  

Met een team van ervaren professionals ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met onze klanten. Alleen door goed naar hen te luisteren en bij de ontwikkeling te betrekken, kunnen wij aan hun verwachtingen voldoen. Samenwerking staat bij ons centraal! 

Shopping Basket