GRIP Cloud ERP

GRIP is een ERP Cloud oplossing voor woningcorporaties. Met GRIP bieden wij woningcorporaties een oplossing waarmee alle operationele processen end-to-end klantgericht en efficiënt worden ondersteund. Hierbij moet worden gedacht aan: Verhuren, Verkopen, Onderhouden, Ontwikkelen ofwel de primaire (CORA) processen. De binnen Dynamics 365 aanwezige ERP biedt een integrale oplossing voor de financiële- en de subadministraties. Voor de meeste sectoren biedt deze ERP-oplossing voldoende functionaliteit. Echter niet voor woningcorporaties. Daarom hebben we middels GRIP deze specifieke branche functionaliteit toegevoegd. Hierbij kunt u denken aan:  

  • Huuradministratie 
  • Jaarlijkse huurverhoging  
  • Stook- en servicekosten 
  • Niet planmatig onderhoud 
  • Kasstromen 
  • Etc. 

Wij bieden ‘de motor’ van het applicatielandschap van woningcorporaties: de ERP-kern. Uitgangspunt hierbij is: ‘standaard waar het kan’ – ‘branchespecifiek (woningcorporaties) waar het moet’. Bij ‘standaard waar het kan’, richt onze inspanning zich uitsluitend op de standaardinrichting van de ERP van Microsoft. Specifiek voor de branche hebben wij oplossingen ontwikkeld. Om processen end-to-end te ondersteunen, bieden wij naast de ERP-kern ook een groot aantal standaardkoppelingen (API’s), waarmee producten van derden gegevens met GRIP op een veilige manier kunnen uitwisselen. 

Shopping Basket