Enterprise Resource Planning

Gebasseerd op (uw) Microsoft ERP.

De wens van elke woningcorporatie: één totaaloverzicht

Het is de wens van elke woningcorporatie: één totaaloverzicht van alle bedrijfsactiviteiten en -processen. Onze standaardinrichting in Microsoft Dynamics 365 maakt dit mogelijk door de boekhouding, verhuur-, onderhouds-, project- en voorraadadministratie direct te koppelen. De financiële prestaties zijn real time te zien in ingebouwde Power BI dashboards. Het debiteuren- en crediteurenbeheer is te stroomlijnen zonder de compliance in gevaar te brengen. De nauwkeurigheid van financiële prognoses neemt toe door gegevens over meerdere dimensies te modelleren en te analyseren.

Echt samenwerken

Microsoft Dynamics 365 gaat verder dan traditionele ERP-systemen. Het biedt ondersteuning voor alle bedrijfsprocessen en verschaft de zo de gewenste inzichten om weloverwogen strategische beslissingen te nemen. Deze oplossing zorgt voor een logische bundeling van activiteiten en laat de afdelingen écht samenwerken.

Eén versie van de waarheid, efficiënt en nauwkeurig

Microsoft Dynamics 365 biedt een krachtige oplossing voor boekhouding, financiën, inkoop- en projectadministratie. Hiermee bewaakt u prestaties, voldoet u aan de wet- en regelgeving en wordt de tijd en moeite die uw mensen besteden aan administratietaken verminderd.

Véél functionaliteiten

Grootboek, dagboeken, btw, meerdere administraties, budgetten, telebankieren,
vaste activa, dimensies, prognoses, onderlinge rekeningcourant boekingen, liquiditeitsprognose, rapportageschema’s, V&W, inlezen bankafschriften en meer. Automatisering van financiële processen, lasten, budgetplanning, budgetbeheer en three-way matching minimaliseren operationele kosten.

Het hart van het ERP-systeem

Het grootboek is in financiële zin het hart van het ERP-systeem. Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is integraal onderdeel van de standaardinrichting van DataBalk. nu. RGS is een grootboekrekeningschema dat gebaseerd is op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Deze standaardisatie maakt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen naar de verschillende stakeholders, zoals bijvoorbeeld Autoriteit woningcorporaties. De subadministraties en de systeemboekingen zijn op het RGS aangesloten.

Spelregels woningwet

Woningcorporaties moeten zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Hierbij biedt de Woningwet 2015 duidelijke spelregels voor sociale huisvesting en het beperken van financiële risico’s. De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties hun DAEB-activiteiten moeten scheiden van niet-DAEB-activiteiten. Deze scheiding van activiteiten is in de kern opgelost.

Activa administratie

De functionaliteit in Microsoft Dynamics 365 biedt een overzicht van uw vaste activa en zorgt voor een juiste verwerking van de periodieke waardemutaties. Om waardemutaties en afschrijvingen van vaste activa en andere financiële transacties gerelateerd aan vaste activa bij te houden, kunt u een of meer afschrijvings-/waarderingsboeken voor elk vast activum in uw administratie instellen. In de activa administratie kunt u dus de marktwaarde verhuurde staat, de beleidswaarde, de historische kostprijs en de fiscale waarde registeren.


Voor zowel de verwerking en waardering van het vastgoed (DAEB en niet-DAEB) in exploitatie als voor vastgoed verkocht onder voorwaarden en activa ten dienste van de exploitatie voorziet DataBalk.nu in een standaard inrichting.

Huurincasso op een klantgerichte manier

Volledig gebaseerd op het Aedes huurincassoproces wordt er een standaardinrichting geleverd met daarin: de workflows, de communicatie, de rapportages en de koppelingen. De applicatie handelt het routinewerk volledig automatisch af en intelligente bots bereiden de dagelijkse agenda van de medewerkers voor. Voor iedere individuele benadering wordt de tone-of-voice aangepast aan de betaalstatus en het gedrag van de debiteur. Het systeem leert van elke actie en kiest het middel waar het meeste succes mee wordt verwacht. Op deze manier kunnen er dieperliggende oorzaken omtrent wanbetaling worden getraceerd en kunnen reeds in een vroeg stadium passende maatregelen worden getroffen. Het resultaat is een grotere klantloyaliteit, sneller inzicht en een daling van openstaande posten.

Optimale ketenintegratie

Met ketenpartners kan optimaal worden samengewerkt. Het gehele inkoopproces wordt digitaal ondersteund door berichten op basis van standaarden DICO (voorheen KOVRA) met ketenpartners uit te wisselen.

Purchase-to-Pay

Via een Peppol Access Point van eVerbinding verbinden wij corporaties en hun leveranciers tot het Peppol-netwerk. Hierdoor kunt u veilig elektronische documenten, zoals e-facturen ontvangen van iedereen die op dit netwerk is aangesloten. Wij verzorgen het onderhoud en omzetten van alle verschillende factuurversies en -formaten: foutloze en efficiënte verwerking van inkoopfacturen. Met onze unieke alles-in-één oplossing maken we het voor corporaties eenvoudig om binnen een paar stappen te profiteren van een volledig digitale inkoopadministratie. Ook als de ontvangen factuur geen
e-factuur is, zetten we deze met onze scan en herken software om naar een standaard e-factuurformaat. Het grote voordeel is dat dit gestandaardiseerde e-factuurformaat door Microsoft Dynamics 365 verwerkt kan worden. Dit betekent altijd een up-to-date boekhouding en een volledig digitaal archief.

Grip op projecten

Microsoft Dynamics 365 vereenvoudigt de projectadministratie met functionaliteit
voor het bewaken van (fase)budgetten en planning. Door middel van een geïntegreerde verplichtingenadministratie hebben budgethouders continu inzicht in de budgetruimte. Ook heeft u op ieder willekeurig moment inzicht in de kasstroomprognose, zowel
op projectniveau als voor de gehele projectportefeuille. Omdat de financiële projectadministratie en de planning één integraal geheel vormen, wordt de kasstroomprognose automatisch geactualiseerd wanneer de planning wijzigt.

Betrouwbare rapportages

Uitgebreide rolspecifieke rapportages voor afdelingen via filtering, directe weergaven, export naar Excel, analyse per dimensie en de grafische weergave van gegevens. De integratie met Power BI maakt dat er snel rapportages gemaakt kunnen worden en biedt geavanceerde sorteer- en filtermogelijkheden. Dat levert onontbeerlijke stuurinformatie op en zo kan een woningcorporatie beter dan ooit gericht sturen op KPI’s.e-factuur is, zetten we deze met onze scan en herken software om naar een standaard e-factuurformaat. Het grote voordeel is dat dit gestandaardiseerde e-factuurformaat door Microsoft Dynamics 365 verwerkt kan worden. Dit betekent altijd een up-to-date boekhouding en een volledig digitaal archief.

Shopping Basket