GRIP_API

GRIP API

Alle communicatie met de back-end van GRIP verloopt via een API (Application Programming Interface). Via deze API kunnen gegevens worden bewerkt (toevoegen, wijzigen of verwijderen) of worden opgevraagd om te worden ingezien. De API kan hierbij worden beschouwd als een verzameling operaties waarmee gegevens kunnen worden bewerkt en worden opgehaald. De operaties dienen aan de ene kant om de front-end van GRIP te ondersteunen en dienen aan de andere kant om software van derden te ondersteunen. Zo kan bijvoorbeeld Kubion, Embrace of Zig vanuit hun klantportaal een huuropzegging registreren. De API-operaties moeten ook in staat zijn om de functionaliteit voor de front office te ondersteunen.

Samengevat kun je stellen dat alle communicatie met de back-end (achterkant) van GRIP verloopt via de operaties van de API. De back-end van GRIP draait hierbij in de Cloud en is het enige onderdeel dat communiceert met de database.

Op dit moment heeft GRIP een API met 350+ operaties.
Uiteindelijk zal voor elke bewerking of opvraging van GRIP-gegevens een operatie beschikbaar komen die onderdeel uitmaakt van de GRIP API.

Comments are closed.