DataBalk_RGS_DAEB_niet-DAEB

Financieel op basis van standaardinrichting

De standaardinrichting van GRIP sluit naadloos aan op de informatiebehoefte c.q. -plicht van de Aw (Autoriteit woningcorporaties), het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes.

Het uitwisselen van financiële gegevens met genoemde instanties dient periodiek volgens een gestandaardiseerde methode te worden uitgevoerd. Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) als basis sluit GRIP naadloos aan om op een gestandaardiseerde wijze en codering de financiële gegevens geautomatiseerd uit te wisselen.

Ook de administratieve scheiding (DAEB en niet-DAEB) is binnen GRIP in de kern opgelost. Alle opbrengsten en kosten worden automatisch aan het ‘laagste niveau’ (VHE-niveau) toegerekend. Opbrengsten en kosten op VHE-niveau worden direct toegerekend, zoals huur en reparatie onderhoud. Gemeenschappelijke kosten worden via verdeelsleutels toegerekend, zoals reparatieonderhoud op gemeenschappelijke ruimten, planmatig onderhoud en organisatiekosten.

Door volledig aan te sluiten op het RGS en de standaardinrichting met betrekking tot de scheiding wordt er vanuit één rekeningschema voorzien in alle benodigde rapportages, zoals de jaarrekening (Balans, W&V (categoriaal en functioneel)) en het kasstroomoverzicht gebaseerd op de directe methode.
De financiële- en subadministraties vormen dan ook één integraal geheel.

Comments are closed.