Wij gebruiken binnen onze ontwikkeling Microsoft Dynamics 365. Microsoft heeft nu nog 2 verschillende ERP-productlijnen voor de Cloud, te weten: 

  1. Dynamics 365 Business Central 
  2. Dynamics 365 Finance & Operations  

 Om onze keuze toe te lichten is het nodig om naar het verleden te kijken. 

Begin jaren 2000 begon Microsoft met ERPsoftware. In die tijd kocht Microsoft 4 ERPsystemen, waarvan 2 uit Amerika: Great Planes en Solomon (Dynamics GL en Dynamics SL) en 2 Europese ERPsystemen: Axapta en Navision (Dynamics AX en Dynamics NAV). 

In 2004 mislukte ‘Project Green’ (alle 4 de ERPsystemen integreren tot 1 ERPsysteem) en daardoor ontstonden Dynamics GL, SL, AX en NAV. 

Gezien de omvang van Microsoft Business Solutions, haar wereldwijde marktpositie en het dominante karakter van Microsoft verwachten wij dat Microsoft beide Cloudoplossingen steeds verder naar elkaar toe kan brengen en dan zal ‘Project Green’ alsnog slagen. 

Dit is voor ons de reden om beide pakketten (Business Central en Finance & Operations) te ondersteunen, zodat wij beter in staat zijn om de ontwikkelingen bij Microsoft te volgen, waardoor we niet op het verkeerde paard zitten, of erger nog, dat er toch ineens een nieuw paard van stal komt en de oude twee worden afgedankt.  

We kunnen de toekomst nooit helemaal voorspellen maar we kunnen wel leren van het verleden en zorgen dat we, als specialist op de Nederlandse woningcorporatiemarkt, onze afhankelijkheid van de grote reus (Microsoft) minimaliseren. 

Nee, wij adviseren Business Central als u nog geen Microsoft ERPsysteem heeft. 
In geval u al gebruik maakt van een Microsoft Cloud ERPsysteem, gaan wij er van uit dat u er de voorkeur aan geeft om niet te migreren, vanwege de kosten die daarbij horen. 
Als u een nonCloud Microsoft ERP heeft, adviseren wij u om voor Dynamics 365 Business Central te kiezen. 

De argumenten hiervoor zijn: kosten, eenvoud, snelheid en gebruikersvriendelijkheid. 

Dat is voor ons inmiddels eenvoudig gemaakt doordat we alle componenten daarvoor bij één en hetzelfde bedrijf kunnen vinden. Microsoft heeft tegenwoordig net zoals Apple zelf haar eigen computers en datacenters. 

Eind jaren 80, toen Jos Balk samen met Frank Blom begon met het ontwikkelen van een Document Management Systeem (dat later de naam DisKis kreeg) voor Woningstichting Onze Woning (nu de Key), werd er gekozen om dit te ontwikkelen met C++ (later C#).  

Naast Microsoft moesten zaken worden gedaan met NCR, Novell, WordPerfect, Lotus, Kofax, Crystal Reports, 3Com enzovoorts. Veel huidige standaarden zoals TCP/IP waren nog niet de norm, dus er moesten heel veel technische keuzes worden gemaakt en er waren veel varianten. 

Nu kunnen we dus in één en dezelfde supermarkt terecht voor: Windows (een besturingssysteem), Edge (een internetbrowser (hier is zelfs geen Nederlands woord voor)), .NET (een ontwikkelomgeving), Office 365 (kantoorautomatisering), Dynamics 365 (administratieve software) of in correct Engels: Enterprise Resource Planning (ERP) en Power BI (een krachtig hulpmiddel om managementrapportages te maken). 

En dat dan allemaal zonder dat er nog een eigen of uitbestede computerruimte voor nodig is. Middels Microsoft Azure kunnen alle applicaties en zelfs uw branchespecifieke software volledig als een service (Software as a Service/SaaS) bij Microsoft vandaan komen. 

Ook de beveiliging van informatie is hierdoor gegarandeerd. 

 

Ja, dit heeft een behoorlijke keerzijde en wij moeten hier als softwarebedrijf voor uw branche goed over nadenken 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de afhankelijkheid van standaardapplicaties en de afhankelijkheid van de publieke Cloud voor uw branchespecifieke software. Binnen onze softwareontwikkeling houden wij rekening met de specifieke Cloud-integratie-elementen van Azure. Deze, overigens zeer krachtige technologie, plaatsen wij centraal en gedocumenteerd binnen ons geheel nieuw ontwikkelde systeem. 

Hierdoor hebben wij de mogelijkheid dit aan te passen, en in geval daar zeer gegronde redenen voor zijn, een andere publieke Cloud mogelijk te maken. 

Een hele relevante vraag.  

We hebben een goede afweging gemaakt en besloten om de programmeertalen AL en AX binnen Dynamics 365 links te laten liggen. Vanuit jarenlange ervaring en nkennis gemaakt te hebben met AX en AL was de afweging uiteraard simpel. 

Wij zijn tot de ultieme conclusie gekomen, dat je moet boekhouden met een boekhoudpakket (Dynamics 365en moet programmeren met een echte programmeertaal. Voor die echte programmeertaal of beter gezegd ontwikkelomgeving maken wij gebruik van de standaard Microsoft.NETmet C#. Dit is al sinds jaar en dag de meest krachtige en meest gebruikte programmeertaal ter wereld. 

Microsoft heeft alles inmiddels versterkt door dit onder te brengen in het ontwikkelplatform Visual Studio. 

Door de kracht van Github (een onlineplatform waar software op kan worden geplaatstin combinatie met Visual Studio is het mogelijk geworden dat de beste ontwikkelaars ter wereld innovaties kunnen uitwisselen terwijl ze gebruik maken van dezelfde bouwblokken.  

Microsoft heeft haar filosofie in de laatste jaren aangepast en Github tot haar belangrijkste speerpunt gemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat er innovatieve oplossingen worden gedeeld. Deze inspiratie is goed en helpt ons om snel en kostenefficiënt te ontwikkelen. En deze benadering is daarnaast voor ontwikkelaars zeer prettig en efficiënt. 

Wij zijn heel blij om op dit krachtige platform de juiste programmatuur te mogen maken waarbij onze materiedeskundigheid en de kennis van de markt het verschil gaan maken. 

De programmeertaal C bestaat al sinds 1972 en vormt de basis voor C#. Deze uiterst robuuste programmeertaal is dankzij Microsoft uitgegroeid tot de nummer 1 ter wereld. 

In vorige projecten hebben we veel en goede ervaringen opgedaan met .NET en C#. Deze goede ervaringen willen we graag opnieuw inzetten. Met .NET en C# kunnen we hele robuuste, onderhoudbare, uitbreidbare en gebruikersvriendelijke gebruikersfuncties ontwikkelen. Er zijn vele duizenden C#ontwikkelaars wereldwijd die heel veel kennis met elkaar delen en daar maken wij handig gebruik van. 

Mede doordat Microsoft een partnerfilosofie heeft en daarom veel investeert in Github en de doorontwikkeling van .NET en C# durven wij te stellen dat dit de meest krachtige en duurzame programmeeromgeving ter wereld is. 

Vandaag de dag moeten alle applicaties in de internetbrowser draaien en als kant-en-klare service worden aangeboden. Dit betekent dat gebruikers via een webbrowser de functionaliteit kunnen starten en gebruiken. 

Ook hier moesten we keuzes afwegen, omdat er diverse opties zijn. Tot voor kort was JavaScript de programmeertaal voor het maken van de gebruikersinterface voor het web. Pas enkele jaren geleden is er door Microsoft een alternatief op de markt gebracht met de naam Blazor.  

Onze keuze voor Blazor is een hele logische omdat Blazor het mogelijk heeft gemaakt om de user interface in C# te maken. Dit betekent, dat we onze C#kennis kunnen inzetten voor het realiseren van de gebruikersinterface waardoor we dus met één en dezelfde taal kunnen ontwikkelen! 

De volledige integratie met Dynamics 365 is inbegrepen in deze omgeving waardoor u één integrale interface heeft voor alles. 

Wij hanteren de keiharde regel, dat alle branchespecifieke functionaliteiten (die Microsoft nimmer in de kern zal opnemen) bij ons buiten Dynamics 365 geprogrammeerd worden. 

 

Wij hebben een complete doordachte standaardconfiguratie. Alle API’s (Application Programming Interface) zijn gebaseerd op de sectorstandaarden zoals RGS, CORA, VERA en KOVRA. 
Wij worden geholpen door Microsoft Azure; door onze voorsprong kunnen wij gebruik maken van de laatste stand van de techniek. 

Wij ondersteunen de operationele bedrijfsvoering. GRIP is een open systeem, dat door middel van standaardkoppelingen gegevens uitwisselt met andere oplossingen. Dit biedt u nu en in de toekomst maximale keuzevrijheid. Wij bieden API’s voor bijvoorbeeld: 

  • Personeelsadministratie
  • Klantportaal 
  • Vastgoedtabel.nl
  • Strategisch Voorraad Beleid (SVB) 
  • Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)  
  • en Financiële planning (WALS/FMP).

Al deze deeloplossingen worden via API’s met GRIP geïntegreerd. 

Shopping Basket