Klopt. We hebben van oudsher passie voor de corporatiebranche en de volkshuisvesting. Als we kijken naar hoe de informatievoorziening voor woningcorporaties op dit moment geregeld is zien we dat er grote problemen zijn. Wij hebben een visie waarmee we belangrijke oplossingen voor deze problemen kunnen ontwikkelingen. Reden om een nieuw team van ervaren professionals samen te stellen en de markt te betreden. 

Met name op het gebied van de zogenaamde ERPsystemen kan je zien dat er nog maar twee serieuze aanbieders zijn. Deze hebben qua architectuur zulke grote uitdagingen dat ze alle ontwikkelcapaciteit in de techniek moeten steken. Onze technische mensen zeggen dat dit een ‘kansloos’ traject is. Er zou van scratch af aan ontwikkeld moeten worden, waarbij de positie van ERPsystemen opnieuw bepaald moet worden. Wij hebben dat gedaan.  

Jazeker. We hebben een visie op de informatievoorziening in de corporatiemarkt en we hebben visie op de wijze waarop wij onze oplossing realiseren. We hebben bewust gekozen om op alle aspecten van  de organisatie, zoals productontwikkeling, architectuurontwikkelingsoftwareontwikkeling en techniek met de toppers uit de markt te werken. Heel veel ervaring in de corporatiebranche gecombineerd met ultra actuele kennis van architectuur en techniek. Dan kan je meters maken. Zeker als je niet de ballast van verkeerde keuzes in het verleden hebt. 

Toch wel eigenlijk. We hebben gemerkt dat onze visie op de informatievoorziening door mensen met veel verstand van zaken als bijzonder innovatief gezien wordt. Dat triggert ze. Vanuit hun contacten in de markt weten ze precies wat er speelt. De markt is ontevreden over de huidige leveranciers maar er is eigenlijk geen alternatief, dat zie je dan ook in de prijsstelling van hun producten.   

De experts in de markt kunnen dit oplossen maar ze kunnen hun ideeën niet kwijt bij de huidige aanbieders van ERP-systemen. Die zijn niet aan het innoveren, die zijn hun producten aan het uitponden waarbij de enige inspanning die ze leveren gericht is om alles aan de praat te houden.  

Als er dan een bedrijf de aanbiedersmarkt betreedt dat vanuit haar visie wel de ruimte biedt aan toppers om mooie oplossingen te realiseren, dan willen ze daar graag bij betrokken zijn. Als je bij een andere partij werkt die zonder enige inspiratie aan het overleven is, is dat ook een push factor onze kant uit. 

We hebben bewust gekozen om ons bedrijf klein te houden. Dat maakt het makkelijker. We werken met zelfsturende teams die georganiseerd zijn op product. Uiteraard onderschrijft iedereen de architectuurvisie, dus het resultaat kan niet uit de bocht vliegen. Er is veel overleg, over hoe zaken gerealiseerd moeten worden en dat wordt dan weer team overschrijdend gedaan. 

Iedereen is intrinsiek gemotiveerd omdat ze de oplossingen zo mooi vinden en de sfeer binnen de club ook. Daar gaat veel energie vanuit. We hebben geen middle management en geen personeelszaken. High professionals sturen zichzelf op de inhoud aan. Daarbij hanteren we wel standaarden uiteraard.  

We hebben geen hiërarchie. Iedereen heeft eigen verantwoordelijkheidsgebieden waarbij we uitgaan dat iedereen genoeg gemotiveerd is om goed te presteren. We willen die motivatie wel vasthouden. Dus de betrokkenheid van iedereen bij alles wat er in de organisatie gebeurt is van belang. Dat lukt ons wel. Iedereen zoekt elkaar op. Dat geeft veel energie. 

We houden het klein omdat we ons concentreren op ons product. We maken een super kernsysteem. Het systeem is volledige transparant en kan integreren met alle andere systemen in de markt. Dat betekent dat we veel functionaliteit niet hoeven te ontwikkelen. Dat is al gedaan door andere partijen die op hun gebied, denk bijvoorbeeld aan Klanten Contact Centra, veel expertise hebben. Daar voegen we niets aan toe. Dus we integreren gewoon met deze producten. Wij kunnen het dan beheersbaar houden. 

We hebben een standaardinrichting ontwikkeld, volledig gebaseerd op (sector)standaarden. Aanpassingen zijn altijd mogelijk. Voor implementaties werken we met partners. Die worden door ons gecertificeerd. Deze implementatieburo’s hebben kennis van de markt maar vooral ook van onze producten. Ze hebben veel ervaring in de begeleiding van gebruikers. 

We hebben geen kantoor. We werken volledig in de Azure Cloud. Dat is voor thuiswerken ideaal. Bovendien gebruiken we dezelfde producten als onze klanten. We overleggen via Teams. Één keer per maand vergaderen we op een locatie die we iedere keer opnieuw bepalen. Onze mensen wonen door het hele land, dus we verdelen de reistijd een beetje.  

Zeer beperkt. Door samen te werken, door goede standaarden en solide ontwikkeling van de software denken wij geen grote hoeveelheid mensen nodig te hebben om het beste product te maken. 

De eerste signalen uit de markt zijn zeer positief en we verwachten dat er snel veel klanten voor ons zullen kiezen. We nemen onze verantwoordelijkheid over het product en ondersteunen onze partners.  

Als de verkopen een vlucht nemen zullen we hierop moeten uitbreiden.  

Hetzelfde geldt ook voor de support diensten. 

Shopping Basket