Met GRIP richten we ons op vastgoedbeheerders in het algemeen en woningcorporaties in het bijzonder. De sector van woningcorporaties is onze ‘thuismarkt’. Het is een mooie en voor de maatschappij heel belangrijke bedrijfstak.    

Met GRIP bieden wij woningcorporaties een oplossing waarmee alle operationele processen end-to-end klantgericht en efficiënt worden ondersteund. Hierbij moet je denken aan: Verhuren, Verkopen, Onderhouden, Ontwikkelen ofwel de primaire processen!  

Met GRIP bieden wij geen oplossingen op het gebied van portfolio- en assetmanagement. Wel zorgen wij er natuurlijk voor dat gegevens tussen GRIP en deze oplossingen automatisch kunnen worden uitgewisseld. Hierbij moet worden gedacht aan integraties met oplossingen van bijvoorbeeld Ortec Finance, VastwareVabi, etc. Die partijen hebben specifieke (expert)kennis in huis waarover wij niet beschikken.  

GRIP biedt uitgebreide functionaliteit. De kern bestaat uit Business Central, de ERP-oplossing van Microsoft en onderdeel uitmakend van het Microsoft Dynamics 365 platform. Het platform waar ook Office 365 onderdeel van uitmaakt. Business Central is het fundament van GRIP. Hierbij moet je denken aan: financiële administratie, de gebruikelijke subadministraties als: Debiteuren/Crediteuren, Activa/Leningen, Onderhoud- en Projectadministratie etc. Maar ook een integrale btwadministratie en functionaliteit op het gebied van kasstromen.  

Business Central biedt voor heel veel organisaties voldoende functionaliteit, echter niet voor woningcorporaties. Daarom hebben we voor woningcorporaties functionaliteit toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn Huuradministratie, Jaarlijkse huurverhoging, Servicekosten, etc.  

Daarnaast bieden we standaardkoppelingen (API’swaarmee oplossingen van derden aan GRIP kunnen worden gekoppeld. Hiermee kunnen niet alleen klanten (selfservice) en leveranciers (ketensamenwerking) maximaal bij de bedrijfsvoering worden betrokken, maar wordt ook de integratie met expertsystemen gerealiseerd.  

Ja, die zijn er. Toch hebben wij gemeend een nieuwe oplossing op de markt te brengen. Wij zullen kort proberen uit te leggen waarom we daartoe besloten hebben. 

  1. Een aantal oplossingen zijn EoL (End-of-Life), daarop wordt door leveranciers niet of nauwelijks meer doorontwikkeld. Je zou kunnen zeggen dat deze leveranciers hebben gekozen voor een ‘uitpond scenario’. 
  2. Leveranciers die wel voor een toekomstvast platform hebben gekozen ondervinden grote problemen om hun oplossingen in de Cloud aan te kunnen bieden. Dat komt doordat zij in het verleden hebben ontwikkeld in de ERP-kern en zij hun oplossing op onderdelen moeten herontwerpen. 

Soms is het in de ICT beter om geheel opnieuw te beginnen, met alle nieuwe (technische) mogelijkheden die op dat moment beschikbaar zijn. Je kunt dan een oplossing veel sneller ontwikkelen en daardoor ook veel goedkoper aanbieden: MEER voor MINDER! 

Allereerst doordat GRIP volledig in de Public Cloud (Microsoft Azure) draait. Dit betekent dat wij snel en eenvoudig nieuwe functionaliteit kunnen aanbieden; continious delivery. GRIP onderscheidt zich door:  

  • Een robuuste financiële kern, volledig gebaseerd op RGS 
  • Integraliteit: financiële en subadministraties vormen één geheel 
  • Uitgebreide functionaliteit financiële sturing (budgetten, kasstromen en rendement) 
  • Volledig gebaseerd op sectorstandaarden zoals: RGS, CORA en VERA 
  • Ketensamenwerking door middel van een leveranciersportaal en KOVRA-koppeling 

GRIP onderscheidt zich verder door naadloos aan te sluiten op het Kadaster (de BRK en de BAG). Dit gebeurt via een integratie met Vastgoedtabel.nl. Daar waar in ERP-systemen de verhuureenheden zijn vastgelegd, is in Vastgoedtabel.nl het fysieke vastgoed, gedurende de gehele levenscyclusgeregistreerd.
Je zou V
astgoedtabel.nl kunnen vergelijken met het Patiëntendossier. Doordat Vastgoedtabel.nl automatisch gevoed wordt door het Kadaster en GRIP is geïntegreerd met Vastgoedtabel.nl, is de volwaardigheid van de bezitsregistratie gewaarborgd.  

Ook maakt GRIP gebruik van de technische cartotheek in Vastgoedtabel.nl. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van een reparatieverzoek of bij het uitvoeren van inspecties.  

Ons gaat het om de kern, de ERP. Klanten maken zelf de keuze met welke aanvullende oplossingen zij willen werken. Maximale keuzevrijheid en geen gedwongen winkelnering is ons uitgangspunt. Om dit mogelijk te maken hebben wij zogenaamde API’s ontwikkeld. Dit biedt andere leveranciers de mogelijkheid om met GRIP te integreren. Zoveel als mogelijk wisselen we gegevens op gestandaardiseerde (VERA) wijze uit. 

Shopping Basket