Eerste ‘losse’ Verhuurapplicatie is een feit

Er zijn maar weinig ontwikkelaars die kunnen zeggen dat ze aan meerdere verhuuradministraties voor de corporatiesector hebben mogen werken. Henk van der Geld is daar één van. Henk is samen met zijn ontwikkelteam ruim een jaar geleden begonnen bij het ‘nieuwe’ DataBalk met een duidelijke missie: de ontwikkeling van een losstaande, moderne Verhuurapplicatie voor de corporatiesector.

Het CV van Henk van der Geld laat zijn ruime kennis en ervaring van de corporatiesector zien. De start was in 1981 bij de NCR (Amerikaans bedrijf) waar hij als ontwikkelaar en productspecialist werkte aan WOCAS (WOning Corporatie Administratie Systeem). NCR had begin 1990 zo’n 120 corporaties als klant. In 1999 kwam Henk bij Kramers Automatisering (later samengevoegd met Centric) en werkte hij aan het nieuwe product WOCAS/X. Eind 2000 is Henk gaan werken bij het ‘oude’ DataBalk dat in 2005 werd overgenomen door Cegeka en in 2014 fuseerde met DSA•Vision tot cegeka-dsa. Tijdens die vele jaren heeft Henk een schat aan ervaring opgedaan en dit komt allemaal samen in zijn nieuwste product: GRIP Verhuur.

De trots en ervaring spat van je gezicht als je vertelt over je carrière en deze nieuwe ontwikkeling. Waar ben je op dit moment precies mee bezig?
Met mijn team werk ik aan de ontwikkeling van GRIP Verhuur; een losse SaaS Verhuurapplicatie voor de corporatiesector. Uiteraard bevat onze applicatie alle functionaliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van alle activiteiten voor de verhuurprocessen: verhuurmutatie, huurprolongatie, afrekening service & verbruik, woningwaardering en huurprijswijziging (tussentijds en jaarlijks). Doordat de gehele applicatie nieuw is ontwikkeld hebben we alle gewenste innovaties, functionele verbeteringen en ‘lessons learned’ kunnen doorvoeren en toepassen. Daarnaast voldoet onze applicatie uiteraard aan de geldende wetgeving. De experts op het gebied van verhuur weten hoeveel regelgeving van toepassing is. Denk alleen al bijvoorbeeld aan de woningwaardering, jaarlijkse huurwijziging en verhuringtoetsing.

Een erg leuke bijkomstigheid is dat we in de afgelopen periode nieuwe collega’s hebben opgeleid in de specifieke verhuurprocessen. Ook zetten we een enorme stap vooruit door het op de juiste manier toepassen van moderne technieken en architectuur.

Waarom is GRIP Verhuur als ‘losse’ applicatie ontwikkeld?
Verhuuradministraties waren tot nu toe altijd onderdeel van een totaaloplossing, ook wel ERP genoemd. Dat betekent een combinatie van Financieel, Verhuur, Projecten, Klantcontact en soms ook Vastgoed. Deze (monolithische) totaaloplossingen zijn steeds minder makkelijk te onderhouden en door te ontwikkelen. Terwijl je als corporatie juist snelheid, wendbaarheid en software op basis van “pay per use” wilt die altijd up-to-date is.

De reden dat GRIP Verhuur als losse applicatie is ontwikkeld, zorgt ervoor dat je een logische scheiding krijgt met applicaties die wereldwijd standaard geleverd en onderhouden worden. Neem als voorbeeld de modulen Financieel, Projecten en CRM van Microsoft.

Onder het motto ‘Keep the core clean’ zijn alle ‘Big Tech SaaS’ bedrijven – zoals Microsoft – actief bezig om de komende jaren maatwerk (specifiek voor een bepaalde sector toegevoegde functionaliteit) uit de kern van de ERP-software te halen. GRIP Verhuur is daarmee voor Microsoft dé perfecte Verhuurmodule voor de corporatiesector.

Welke innovaties hebben jullie kunnen doorvoeren in GRIP Verhuur?
De meeste innovaties zitten in de verschillende processen die we hebben weten te optimaliseren. De verhuurmedewerker wordt optimaal bediend door mooie vormgegeven schermen en veel gebruiksgemak. Uiteraard is er ook voor gezorgd dat belangrijke processen zoals de huurprolongatie zeer snel door het systeem worden uitgevoerd, dit inclusief verwerking in het Financieel systeem. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de afrekening van service & verbruik. Ook zorgen we ervoor dat er continue inzicht kan worden verkregen met live rapportages, zoals bijvoorbeeld huursomberekening. Kenners weten dat je daar gedurende het jaar voortdurend inzicht in wilt hebben zodat je niet alleen achteraf weet of het goed zit, maar ook live-inzicht hebt en kunt bijstellen.

Kortom: teveel om op te noemen. Zien is geloven, kom vooral een keer kijken!

Wat gaan jullie de komende periode doen?
We bouwen door aan de software om deze verder te optimaliseren en completeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verdere integratie met Klantsystemen zodat het afsluiten van Huurcontracten wordt geautomatiseerd. Ook wordt de functionaliteit verzamelcontracten voor bijvoorbeeld Zorginstellingen afgerond. En daarnaast ondersteunen wij de komende periode de uitrol van GRIP Verhuur bij onze pilotklanten . Kortom, genoeg te doen en, zoals gezegd, kom vooral een keer kijken!

Wat zijn voor een corporatie belangrijke afwegingen c.q. voordelen van een losse Verhuurapplicatie?
Uitgangspunt dat wij hanteren is: ‘standaard waar het kan – corporatie specifiek waar het moet’.

Bij ‘standaard waar het kan’, richt onze inspanning zich uitsluitend op de standaardinrichting van de ERP en CRM van Microsoft. Omdat Microsoft vanuit zijn SaaS-oplossingen geen verhuuradministratie levert, voegen wij deze specifiek voor de corporatiesector toe met GRIP Verhuur.

Om processen van begin-tot-eind te ondersteunen, bieden wij naast de kern ook een groot aantal standaardkoppelingen (API’s), waarmee producten van derden met GRIP Verhuur op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen. In GRIP Verhuur worden de processtappen (in de keten) eenmalig uitgevoerd en worden gegevens centraal en eenduidig vastgelegd.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat wij niet alleen maximaal aansluiten bij de sectorstandaarden als RGS, CORA, VERA en DICO (voorheen KOVRA), maar ook bij die van de landelijke basisregistraties (BRK, BAG en WOZ). Door hierbij aan te sluiten wordt het uitwisselen van gegevens met ketenpartners en andere systemen eenvoudig, kost het verstrekken van informatievoorziening aan externe partijen minder tijd en neemt de betrouwbaarheid van informatievoorziening toe.

GRIP Verhuur is daarmee een modern, robuust en toekomstvaste module aan uw ERP. Alle operationele processen rondom verhuur worden van begin-tot-eind efficiënt ondersteund. Een open systeem dat 100% voldoet aan (sector) standaarden waardoor het optimaal integreert met Microsoft en SAP en andere op open standaarden gebaseerde systemen.

Onze nieuwe KlantHub
is live!

De belangrijkste functies zijn vernieuwd en uitgebreid.

Alle informatie rondom onze producten en diensten kun je op dit centrale punt vinden.

Ook is het mogelijk voor potentiële klanten om de offerte en contract in te zien.

Veel plezier met het gebruik van de Klanthub.