DataBalk_RGS_DAEB_niet-DAEB

Financieel op basis van standaardinrichting

De standaardinrichting van GRIP sluit naadloos aan op de informatiebehoefte c.q. -plicht van de Aw (Autoriteit woningcorporaties), het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes.